Privacitat de dades

Política de privacitat i protecció de dades personals
La Federació Catalana d’Esquí Nàutic (FCEN),  amb domicili social a la Rambla Guipúscoa, 23-25, 5è B de Barcelona 08018, és la titular del domini esquinautic.cat i informa a visitants i a les usuàries i usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

La utilització del lloc web de la FCEN i de qualsevol dels serveis que s’hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s’exposa.

 

Recollida de dades

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és FCEN. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que es sol·liciten i n’accepta l’enviament, autoritza expressament FCEN a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de propietat seva les dades personals facilitades en el formulari esmentat i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web.

 

Finalitats del tractament
Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual han estat cedides, i seran cancel·lades immediatament després de deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.Quan la persona interessada tramet les dades personals i l’adreça electrònica a FCEN, n’autoritza expressament la utilització a l’efecte de comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es facin per correu electrònic que FCEN dugui a terme amb usuàries i usuaris d’accions i persones possibles interessades, per informar-los de les activitats relacionats amb l’activitat institucional que s’hi desenvolupa.

Al marge del que s’ha dit anteriorment, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa i l’execució i el desenvolupament de tota L’activitat pròpia de FCEN, i la gestió de l’usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició (a efectes merament informatius).

 

Seguretat
Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per FCEN és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades per l’usuari per mitjà d’aquesta política de privadesa.La FCEN garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

Tot usuari/a té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en els fitxers de FCEN, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament.

 

Modificació d’aquesta política de privadesa
La FCEN es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la FCEN introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades.

 

LLibre Iniciació

LLibre

Musclo Zebrat

Mesures de prevenció de la invasió del musclo zebrat per a la pràctica de l'esquí nàutic
Musclo Zebrat
Fullet informatiu amb recomanacions de neteja i desinfecció d'embarcacions i equipaments per a la pràctica de l'esquí nàutic, dissenyat per l’Agencia Catalana de l’Aigua en col·laboració amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic


Segueix-nos al...

Facebook

Cercador

Patrocinadors

Patrocinadors

Clubs i escoles