Assemblea General Ordinària i Extraordinària

dissabte, 28 de abril de 2018 21:13 administrador
Imprimeix

 De conformitat amb el que disposen els  nostres Estatuts, i per acord de Junta Directiva, per la present es convoquen les ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA  que tindran lloc el proper dia 28 de maig de 2018 a la “Casa de l’Esport” - Rambla Guipúscoa, 23-25 de Barcelona – Sala A 4a planta.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

A les 19,30 hores en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona  per tal de tractar els punts següents:

ORDRE DEL DIA

1.      Aprovar, si s’escau, l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut

2.      Aprovar, si s’escau, els comptes anuals de l'exercici comptable vençut junt amb l’informe de verificació i aprovar la liquidació del pressupost

3.       Aprovar, si escau, el pressupost de l'exercici 2018

4.       Aprovar, si s’escau, el calendari de competicions i pla d’actuació 2018

5.       Aprovar, si s’escau, les quotes d’afiliació

6.    Elecció, entre els membres de l’assemblea presents, de dos interventors que aprovaran, per delegació, i signaran l’acta de l’assemblea juntament amb el president i el secretari i tres verificadors que realitzaran l’informe de la verificació comptable de l’exercici 2018.

7.       Torn obert de paraules

 Seguidament, de celebrada l’Assemblea General Ordinària, el mateix dia i en el mateix lloc, se celebrarà l’

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Amb el següent ordre del dia:

1.     Aprovar, si s’escau, la convocatòria d’eleccions de la Junta Directiva de la federació i de representants de persones físiques a l’assemblea.

2.       Aprovar, si s’escau, Reglament Electoral

3.       Aprovar, si s’escau, el calendari electoral

4.       Elecció dels membres de la Junta Electoral

5.      Nomenament dels 2 interventors, entre els assistents a l’assemblea, que aprovaran i signaran l’acta de l’assemblea conjuntament amb el president i el secretari. 

Darrera actualització ( diumenge, 26 de maig de 2019 18:06 )