Assemblea General Ordinària

divendres, 26 de maig de 2017 11:55
Imprimeix

De conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts per la present es convoca l’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dia 26 de juny de 2017, a les 19,30 hores, en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona convocatòria, a la “Casa de l’Esport” - Rambla Guipúscoa, 23-25 de Barcelona – Sala A 4a planta.  

ORDRE DEL DIA 

1. Ratificació, si escau, nou membre Junta Directiva           

2. Aprovar, si s’escau, l’ informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut

3. Aprovar, si s’escau, els comptes anuals de l'exercici comptable vençut junt amb l'informe de verificació i aprovar la liquidació del pressupost

4.  Aprovar, si escau, pressupost de l'exercici 2017

5. Aprovar, si s’escau, calendari de competicions i pla d’actuació 2017

6. Aprovar, si s’escau, les quotes d’afiliació

7. Aprovar, si s’escau, la modificació dels Estatuts de la Federació per a incorporar la submissió al TAEC, afegint un nou article 99 bis

8. Elecció, entre els membres de l’assemblea presents, de dos interventors que aprovaran, per delegació, i signaran l’acta de l’assemblea juntament amb el president i el secretari i tres verificadors que realitzaran l’ informe de la verificació comptable de l’exercici 2017.

9. Torn obert de paraules

Darrera actualització ( divendres, 26 de maig de 2017 12:12 )