Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges i qualsevol altre material, han estat elaborats i són propietat de la Federació Catalana d’Esquí Nàutic (FCEN). Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

 

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les següents condicions:

 

 -      L’usuari no podrà reproduir, distribuir, transmetre, adaptar, modificar i alterar cap dels continguts i altres elements de la web, llevat que compti amb l’autorització expressament atorgada a favor seu per la FCEN. En el mateix sentit, queda prohibida qualsevol utilització comercial o publicitària dels continguts d’aquesta web.

-      L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la FCEN o de tercers, o que puguin atemptar contra la legislació vigent. La FCEN no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda a la web.

-      La FCEN no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta entitat.

-      La FCEN no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

-      La FCEN es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

-      La FCEN no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la FCEN, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet, o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la FCEN.

 

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

 

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents.

 

Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

LLibre Iniciació

LLibre

Musclo Zebrat

Mesures de prevenció de la invasió del musclo zebrat per a la pràctica de l'esquí nàutic
Musclo Zebrat
Fullet informatiu amb recomanacions de neteja i desinfecció d'embarcacions i equipaments per a la pràctica de l'esquí nàutic, dissenyat per l’Agencia Catalana de l’Aigua en col·laboració amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic


Segueix-nos al...

Facebook

Cercador

Patrocinadors

Patrocinadors

Clubs i escoles