CURS DE TÈCNIC DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC PT091801ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2019

diumenge, 13 de octubre de 2019 17:19
Imprimeix

CURS DE TÈCNIC  DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC  PT091901ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2019

Aquesta és una formació oficial  i reconeguda a tot l’estat espanyol que permet la inscripció Al Registre Oficial de Professionals de de l’Esport de Catalunya (ROPEC) imprescindible per a exercir com a professional de l’esport.

S’obre el període d’inscripció per al curs de formació de Tècnic de Nivell 1 en esquí nàutic

L’Escola Catalana de l’Esport de  la Generalitat de Catalunya amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic organitzen el CURS DE NIVELL I EN ESQUÍ NÀUTIC (esquí nàutic, wakeboard, esquibus i parasailing) 
Curs Oficial segons Resolució del secretari general de l'esport - President del Consell Català de l'Esport - de 2 d’octubre de 2019, d'acord amb l'Ordre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, ECD/“Orden ECD/158/2014, de 5 de febrer.

Formació en período transitori d’acord la Resolució de 14 de gener de 2014, de la segons “Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de esquí náutico. BOE  Núm. 29 Lunes 3 de febrero de 2014 Sec. III. Pág. 8199”

Dates i lloc del curs

Prova d’accés:

- 5 d de novembre de 2019 – Castelldefels

Bloc comú:

- Del 18 de gener al 21 de març de 2020 -ECE (semi-presencial) – Esplugues de Llobregat

Bloc Específic:

- del 18 al 29 de novembre de 2019 – Castelldefels

Període de pràctiques:

- de l’15 de desembre de 2019 al 15 de desembre  2020

Per tal d’accedir a la formació del curs és imprescindible superar la prova d’accés. 

Inscripcions fins el 25 d’octubre de 2019.

ü  Inscripcions mitjançant enviament de la inscripció a la prova d’accés i la inscripció al curs juntament amb el pagament de la prova d’accés (49,25€).

ü  Un cop superada la prova d’accés el termini de pagament del curs (1150€) serà del 29 d’octubre al 5 de novembre.

ü  Les inscripcions i la documentació s’haurà de presentar a les oficines del la Federació (a sota indicada)

ü  L’import del Bloc Comú (136€) s’haurà d’ingressar al centre corresponent. 

Número de places:

- 35 alumnes màxim i 15 alumnes mínim.

(La Federació Catalana de Esquí Nàutic i Wakeboard i l’Escola Catalana de l’Esport es reserven el dret d’anul·lar el curs en cas de no arribar al mínim d’alumnes establert)

En el la pag. web de l'Escola Catalana de l'Esport de la Generalitat de Catalunya també trobereu la informació, el full d'inscripció a la prova d'accés i full inscrició al curs.

Darrera actualització ( diumenge, 13 de octubre de 2019 17:45 )