CURS DE TÈCNIC DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC PT091801ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2018

dilluns, 15 de octubre de 2018 11:53
Imprimeix

CURS DE TÈCNIC  DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC  PT091801ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2018

Aquesta és una formació oficial  i reconeguda a tot l’estat espanyol que permet la inscripció Al Registre Oficial de Professionals de de l’Esport de Catalunya (ROPEC) imprescindible per a exercir com a professional de l’esport.

S’obre el període d’inscripció per al curs de formació de Tècnic de Nivell 1 en esquí nàutic

L’Escola Catalana de l’Esport de  la Generalitat de Catalunya amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic organitzen el CURS DE NIVELL I EN ESQUÍ NÀUTIC (esquí nàutic, wakeboard, esquibus i parasailing) 
Curs Oficial segons Resolució del secretari general de l'esport - President del Consell Català de l'Esport - de 2 d’octubre de 2018, d'acord amb l'Ordre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, ECD/“Orden ECD/158/2014, de 5 de febrer.

Formació en período transitori d’acord la Resolució de 14 de gener de 2014, de la segons “Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de esquí náutico. BOE  Núm. 29 Lunes 3 de febrero de 2014 Sec. III. Pág. 8199”

Dates i lloc del curs

Prova d’accés:

- 23 d’octubre de 2018 – Castelldefels

Bloc comú:

- Del 19 de gener al 16 de març de 2019 -ECE (semi-presencial) – Esplugues de Llobregat

Bloc Específic:

- del 5 al 16 de novembre de 2018 – Castelldefels

Període de pràctiques:

- de l’1 de desembre de 2018 a l’1 de desembre  2019

Per tal d’accedir a la formació del curs és imprescindible superar la prova d’accés. 

Inscripcions fins el 17 d’octubre de 2018.

ü  Inscripcions mitjançant enviament de la inscripció a la prova d’accés i la inscripció al curs juntament amb el pagament de la prova d’accés (49,25€).

ü  Un cop superada la prova d’accés el termini de pagament del curs (1150€) serà del 29 d’octubre al 5 de novembre.

ü  Les inscripcions i la documentació s’haurà de presentar a les oficines del la Federació (a sota indicada)

ü  L’import del Bloc Comú (136€) s’haurà d’ingressar al centre corresponent. 

Número de places:

- 35 alumnes màxim i 15 alumnes mínim.

(La Federació Catalana de Esquí Nàutic i Wakeboard i l’Escola Catalana de l’Esport es reserven el dret d’anul·lar el curs en cas de no arribar al mínim d’alumnes establert)

En el la pag. web de l'Escola Catalana de l'Esport de la Generalitat de Catalunya també trobereu la informació, el full d'inscripció a la prova d'accés i full inscrició al curs.Darrera actualització ( dilluns, 15 de octubre de 2018 17:06 )